Bastun i Hermans Heja

Kontakta Jens Areskoug, för bokning av bastu: 0709-144844.

PRIS
Medlem med båtplats eller som har haft båtplats:
300 kr för 2 timmar.
Icke medlem eller medlem utan båtplats: 600 kr för 2 timmar.